Adviesburo voor Ontwerpen en Bouwen, Wim Pekkeriet

Adviesburo

Het adviesburo bestaat al vanaf 1988 en is gericht op het ontwerpen en het technisch uitwerken van gebouwen met gevarieerde gebruiksfuncties.

Mijn ontwerpopvatting is de gedachte dat er elementen in de ruimte worden geplaatst en wel op een zodanige manier dat er een ordening ontstaat. Door een gestuurde ordening ontstaan er ruimtelijke structuren. Hier heb je dan het begin, de geboorte, van een binnen en buiten de structuren. De stap van structuren naar een binnen– en buitenruimte is nu snel gemaakt.

Om tot een goed ontwerp te komen kan men eerst een idee of thema bedenken. Op dit niveau is alles mogelijk, van een heel praktisch idee tot een (abstract) thema.
Door een vertaling te maken van het gewenste idee of thema in toegepaste concrete vormen ontwikkelt zich een “concept”.
Het concept is de basis voor het ontwikkelen van een "bijzonder" ontwerp.

Uitzicht

Een al gerealiseerd uitgewerkt concept is bovenstaande villa, waarbij geometrische vormen (cirkel-, drie- en rechthoeken) geïntegreerd zijn in harmonieuze plattegronden en gevels.
Al met al is dit een inspirerend ontwerp.