Adviesburo voor Ontwerpen en Bouwen, Wim Pekkeriet

Werkwijze

Het verhaal van de opdrachtgever(s), dit waar het gaat om bijzondere wensen, een idee, thema of op het gebied van de functionaliteit blijft tijdens het ontwerpproces een duidelijk uitgangspunt bij het door mij te ontwerpen gebouw.
De inbreng van de opdrachtgever(s) is dus een belangrijk gegeven bij het tot stand komen van een ontwerp, waarbij een goede sfeer in de overlegsituaties een positieve bijdrage levert aan de gevraagde prestatie.

landhuis voorgevel

Na elke belangrijke fase in het ontwerpproces wordt over de voortgang overleg gevoerd en de uitgangspunten gecontroleerd en eventueel bijgesteld. Deze manier van werken garandeert een zorgvuldige vertaling van het programma van eisen. Vanzelfsprekend vraagt zo’n aanpak ook de nodige voorbereidingstijd en aandacht van de opdrachtgever(s).

Van invloed is ook de architectonische kwaliteit van bestaande bouwwerken in de omgeving. Past het ontwerp in de omgeving en is het conformerend of wordt de stijl van ontwerpen een andere zonder dat dit tot kwaliteitsverlies zal leiden.
Uiteraard zijn de randvoorwaarden zoals omschreven in een bestemmingsplan en aangeleverde programma van eisen incl. budgettering mede bepalend voor het ontwerp en het uiteindelijke resultaat.

voorgevel

Tijdens de uitwerking van het ontwerp wat met de nodige nauwkeurigheid gepaard gaat richten we ons bij voorkeur op beproefde bouwtechnieken. Werktekeningen en details dienen niet alleen voor het aangeven van de technische oplossingen maar hebben ook een verfijning van het ontwerp tot doel.
Bij de materiaalkeuze gaat de voorkeur uit naar bouwmaterialen met een eigen karakter en materialen met duurzame eigenschappen.
Vanzelfsprekend blijft het concept of ontwerp voor de detaillering, kleur- en materiaalkeuze een belangrijk uitgangspunt.